EN / PL
Medicover Benefits

Ważne

Jeśli jeszcze nie rejestrowałeś się w serwisie, w polu "początkowy login" i “początkowe hasło” podaj dane, które pozwolą Ci nadać swój własny login (adres e-mail) oraz hasło, konieczne do korzystania z serwisu. Zapytanie skierowane na adres, z którego przyszła ta wiadomość pozostanie bez odpowiedzi. Zapytania prosimy kierować na adres info@medicoverbenefits.pl .


Medicover Benefits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391554, NIP: 118 207 54 86, REGON: 143 875 756, Kapitał zakładowy 60.000 zł, Tel +48 22 290 34 90 Zapytania prosimy kierować na adres info@medicoverbenefits.pl