EN / PL
Medicover Benefits

Ważne

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami:

tel: 22 290 34 90
od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 - 17:00
e-mail: info@medicoverbenefits.pl


Medicover Benefits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391554, NIP: 118 207 54 86, REGON: 143 875 756, Kapitał zakładowy 60.000 zł, Tel +48 22 290 34 90.