Rejestracja w Platformie Benefitowej

Podaj imię i nazwisko:

Wpisz początkowy login i hasło:

Twój początkowy Login i Hasło. Są to dane, które przyszły do Ciebie poprzez SMS lub e-mail.

Ustaw swój login i hasło:

To dane, za pomocą których będziesz na co dzień logował się do Platformy

Hasło powinno mieć co najmniej:
 • 8 znaków (maksimum to 15 znaków)
 • jedną wielką literę
 • jedną małą literę
 • jedną cyfrę
 • jeden znak specjalny (np: @ lub &)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Medicover Benefits. Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Cele przetwarzania

Zapewnienie Ci możliwości korzystania z Platformy Benefitowej Medicover Benefits (zwanej dalej: „Platformą Benefitową“) oraz świadczenie Ci usług za jej pośrednictwem; marketing bezpośredni (w tym profilowanie) naszych własnych produktów lub danych lub podmiotów z grupy Medicover Polska; rozliczenia finansowe i ewentualna windykacja należności; obsługa reklamacyjna; archiwizacja i statystyka, spełnienie obwiązków prawnych na nas ciążących.

Podstawy prawne przetwarzania

Twoja zgoda; umowa na udostępnienie Platformy Benefitowej i świadczenie usług za jej pośrednictwem; nasze obowiązki prawne; nasz prawnie uzasadniony interes.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu; Podmioty uprawnione przepisami prawa.

Źródła danych

Podmiot, który zawarł z nami umowę udostępnienia mu Platformy Benefitowej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych); osoba fizyczna, która  zarejestrowała się w Platformie Benefitowej; podmiot, który udostępnił dane za Twoją zgodą lub w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo dostępu do danych;
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Pobierz PDF

Masz już konto? Zaloguj się!

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

tel: 22 290 34 90
od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 - 17:00
e-mail: info@medicoverbenefits.pl
web: medicoverbenefits.pl

 

Medicover Benefits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391554, NIP: 118 207 54 86, REGON: 143 875 756, Kapitał zakładowy 60.000 zł, Tel +48 22 290 34 90.